Mina buskar blir bruna

Helge backlund

Jag har i min trädgård bergtall samt två enliknande buskar/träd (idegran?) som sedan drygt ett år tillbaka blivit delvis bruna, dvs döda grenar. Vad kan detta bero på, sjukdom eller insekter?

Odla Svarar: 

Hej!

Det ser ut att vara tujor. Jag tycker att det ser ut som vinterskador, d v s det har varit varmt och vårsolen har gassat på dem så tujorna har "vaknat", men det har ännu varit tjäle så rötterna inte har fått något vatten, vilken resulterar i tjältorka. Tyvärr väldigt vanligt under de senaste vintrarna!

Med vänlig hälsning Sylvia