Måbär

Cattis

Hej! Vi har en måbärshäck som är 2 år gammal. Förra våren klippte vi ner den till 20 cm. Hur mycket ska vi klippa ner den i år? Är det dags att forma den, eller när börjar man med det?

Odla Svarar: 

Ni kan klippa den till 30-40 cm beroende på hur yvig den är nu. Sidor kan ni också börja trimma så fort det finns något att trimma. Klipp i en svag pyramidform med flatt topp.

Sylvia