Liguster

Petra Langström

Planterade Vintergrön Liguster för ca 4 år sedan. Efter 2 hårda vintrar är den nu gles och en del plantor verkar vara helt döda. Finns en chans att den "kommer igen" om jag klipper ner den radikalt? / Petra

Odla Svarar: 

Klipp ner den radikalt och så vänta och se. Syns det inget liv fram till midsommar, så kan du ersätta de döda plantorna med nya, krukodlade.