Krusbär stamträd växer dåligt

Sven Grandell

Jag har ett stamträd av röd Hinnomäki som inte vill växa. Trädet är ca 6 år gammalt och står soligt med bra jord. Ger ungefär 10-12 krusbär varje år. Alla grenar är gamla och kanske de har växt endast några cm bara. Ska grenarna klippas för att tvinga fram nya?

Odla Svarar: 

Det kan vara en god idé att beskära, så att du lockar fram gott om nytillväxt. Ta då i första hand bort grenar som är för tätt sittande, korsar varandra, är skadade eller livlösa.

Kanske har den drabbats av växtvirus, som verkar hämmande för plantans tillväxt. Om en planta väl har smittats av ett virus går det inte att behandla, men i förebyggande syfte bör man enbart köpa plantskolornas garanterat virusfria E-plantor.

Att ha mer än en planta är också viktigt att tänka på, om du vill få god pollinering som resulterar i mycket bär. Fruktsättningen blir bäst vid korspollinering, så helst bör man ha ett par olika sorter.

Vänliga hälsningar, Carina