Klöverlönn?

Kerstin Gustavsson

Jag har detta träd ev buske i min rabatt mot huset. Den har gul bark och mjuka löv som en klöver. Den ena har röta eller liknande i mitten av stammen, ca 3 cm i diameter.

Är det en klöverlönn? Vad kan det annars vara?

Kerstin

Odla Svarar: 

Jag tycker den snarare ser ut som robiniablad, dock lite svårt att se.

Klöverlönn har lite sågtandade blad, denna har ju hela kanter.

Sylvia