Klippa ullvide

Britten

Hej

Hur klipper jag en uppstammad ullvide som har blivit för stor?

Hälsningar Britten

Odla Svarar: 

Hej

Ullvide, Salix lanata, är en småvuxen, "ullig" och silvrig sort som även växer vild på sina ställen på fjällregionerna, gärna på kalkgrund.

Alla pil, vide och sälg beskärs bäst på vårvintern. Korta in för långa spjut över ett utåtriktat "öga" och forma till kronan så att den är jämn och vacker.

Med vänlig hälsning Sylvia