Klippa ned häggmispel

Errol Stehhn

Hej Vi har en drygt 3 m hög häggmispelhäck. Cirka 40 meter lång ut mot trafikerad väg. Vi vill inte klippa ned alltför mycket p g a insynsskyddet. Kan vi klippa ned till 1,75 längs med hela sträckan? Kommer den att ge nya skott från den nya klippta höjden? När är bäst att kapa den? 

Odla Svarar: 

Häggmispeln blir oftast bäst om den är friväxande. Vill man dock få ner höjden på en äldre häck som inte blivit regelbunden beskuren, rekommenderas en gallring: ta bort äldre grenar i passande höjd, men inte rakt av utan vid en grenklyga i olika höjder. Annars blir resultatet en s k vakmästarbeskärning: en tätt kvast av nya grenar på det stället man har klippt av. Bästa tiden att beskära är under vårvintern.

Sylvia