Klippa - forma järnek

Lise-Lotte

Jag har 3 buskar av järnek. Vill ha dem lite tätare. Hur mycket kan jag klippa ner dem och forma?

/Lise-Lotte

Odla Svarar: 

Järnekar tål beskärning ganska bra, den kan göras nu på våren. Klipp över en grenvinkel på varje järneksgren om möjligt och forma till en snygg form.

Du kan klippa järneken ganska rejält, men det ska finnas grönt innanför snittet.