Kiwi Paula och Oskar ihop?

Katrin åsberg

Jag har kiwin Paula och Oskar men bara Paula har blommat. Passar inte de sorterna tillsammans?

Odla Svarar: 

Hej!

Jo, de ska passa bra ihop. Men det kan vara otakt mellan buskarna, d v s hanplantan är inte lika gammal och välvuxen som honplantan. Gödsla dem med rododendrongödsel på våren så kommer säkert hanplantan också ikapp snart.

Med vänlig hälsning Sylvia