Kiwi

Margaretha Gadde-Jennische

Vi har två kiwi i växthuset, en av varje kön. Vi har haft dem i flera år och de växer och frodas,men de blommar inte. Vad kan det bero på?

Odla Svarar: 

Om det är minikiwi så bör den fungera bra i växthusmiljö i Sverige. Kanske utsetts de dock för för mycket konkurrens gällande solinstrålning till bladmassan? Eller kanske har de bara ännu inte nått upp till tillräcklig ålder för att börja blomma? Detta kan ta flera år, så jag råder dig till att ha gott om tålamod.

Vänliga hälsningar, Carina