Jättedaggkåpa

Lena Jansson

Vi har en rabatt med liten sluttning. På tre sidor är planterat jättedaggkåpa. På kortsidorna höstanemon. På en sida där det inte växer daggkåpa har vi klematis av två sorter, en knappt 1 m hög och en Jackmanni som ska växa och dölja en trapp, där vi satt en matta med armeringsjärn att klättra i. Klematis har inte lust att ta sig. Mitt i rabatten på båda sidor om höstanemonerna växer två sorters liljor och stjärnflocka och den vill inte alls. Ska vi ta bort daggkåpan på en långsida, då den verkar vilja ta över? Tack på förhand för ett råd. Lena Jansson

Odla Svarar: 

Utan att se rabatten är det svårt att säga vad som är bäst att göra. Men daggkåpan tar verkligen lätt över, så ni kanske kan ersätta den med något mindre yvigt? Liten flocknäva, kanske?

Att klematisen inte har lust att växa kan bero på näringsbrist. Gödsla den rejält på våren! Klipp ner något på våren, inte till backen, men till de nya skott som växer fram.

Sylvia