Hur hålla kålfjärilarna borta?

Roger

Hej

Årets sommar har inneburit en högtidsstund för kålmasken i kålrots- och broccoliplantorna. Vilket är det bästa sättet att undvika dessa individer om man inte vill hoppas att sommaren ska bli sval?

Ifjol fanns ingen mask alls men då blev skörden å andra sidan dålig på grund av alltför svalt väder.

Hjälper fiberduk under hela odlingssäsongen? Jag tog bort denna i mitten-slutet av juni när plantorna började bli höga.

Med vänlig hälsning Roger

Odla Svarar: 

Hej

Det är just fiberduken eller kålnätet som kan användas mot kålfjärilar så att de inte kan komma åt att lägga ägg.

Även biologisk bekämpning mot kålfjärilarna med Bacillus thuringiensis är möjlig om man odlar mycket kålväxter.

Det är också mycket viktigt att byta odlingsplats varje år, så att inte de puppor som eventuellt finns i jorden hittar växterna när de kommer fram som färdiga fjärilar på våren.

Med vänlig hälsning Sylvia