Häckplantering

Joakim Hellblad

Hur djupt skall jag gräva för att plantera avenbok. Plantorna är 50 till 80 cm höga.

Odla Svarar: 

Det beror lite på vad du har för jord. Men generellt kan sägas att gräv ett dike, ca 1 m brett och 50 cm djupt. Blanda den befintliga jorden med humus och torv och gör en lite kulle på botten av gropen. Där brer du ut rötterna åt olika håll om det är barrotade plantor, annars ställ jordklumpen på kullen. Ös igen allteftersom du planterar så att jordklumpens ovansida kommer ungefär på marknivå. Vattna rejält. Ös på mer jord när jorden sjunkit, toppa ev. med täckbark. e.d.