Häckoxbär-radikal åtgärd?

Torkel Bodin

Har (med granne) en c:a 14 m lång häck (häckoxbär). Kanske inte beskurits som den borde. Nu, efter c:a 30 år har det blivit stora luckor (är c:a 2 m hög) och nedre inre delen delen av buskarna är kala. Bredden på häcken är c:a 90 cm.

Funderar om att radikalt kapa hela häcken ner till c:a 25 cm höjd - verkar detta förnuftigt?

Torkel

Odla Svarar: 

ej! Ta det på vårvintern innan bladen kommer.

Den tål visserligen en kraftig beskärning, men ett annat sätt är att ta bort de gamla risiga grenarna helt och bara korta ner de yngre något.

Med vänlig hälsning Sylvia