Häck

Karin Mattsson-Coll

Jag har en fråga vad jag kan plantera mot min häck som börjar blir ful. Det är norrläge, men solen kommer åt i alla fall. Har experimenterat med att ta skott från en rosa hortensia och det verkar som den tagit sig. Kan jag sätta julblommor i närheten av hortensian mot häcken? Måste jag ha ett visst avstånd från häcken som börjat vissna?

Odla Svarar: 

Hur vissnar häcken? Är det hela häcken rakt igenom eller är det bara de nedersta grenarna? Och är det en ligusterhäck eller vad? Det kan nämligen gå att göra den bättre om man klipper ner den och låter den växa upp igen. Men för det behöver jag veta vilken sorts häck det är.

Om du med "julblommor" menar de små städsegröna cypresserna som säljs så här års och som i handeln ofta benämns "julenar", så visst kan du plantera sådana framför häcken på cirka 1 m avstånd. Men det kan du inte göra nu utan först till våren och de är härdiga endast t o m zon 2(3) beroende på sort. Samma sak gäller även för hortensior, de kan inte planteras nu utan till våren och härdigheten beror på vilken sort det är. 

Fråga gärna igen och precisera dig lite mer så får du ett bättre svar.

Sylvia