Gräva upp och plantera om thujahäck

Johanna Niiranen

Vår thujahäck har av olika anledningar hamnat i en vattenfåra. När vi planterade den grävde vi en fåra som vi fyllde med jord och nu, tre år senare, verkar det som att den sjunkit nedåt. Det har skapats ett dike och thujorna badar i vatten. Redan har ett 10-tal dött och fler står på tur. Därför har vi planerat att gräva upp hela häcken och plantera om den. Vi tänker att vi behöver höja upp den eller flytta den inåt. Som det är nu rinner vatten från vägen och från gräsmattan ned i "diket". Vad ska vi tänka på för att inte hamna i detta igen? Kan vi göra det typ nu?

Odla Svarar: 

Ja, ni bör nog flytta häcken. Gör i ordning ett upphöjd bädd och ta upp tujorna från "diket" och plantera om direkt. Ni kan göra det nu.

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson