Grannen har planterat tujor på vår tomt

Magnus

Hej! Byggmästaren i vårt nybyggda område har planterat Thuja smaragd (häck) på vår tomt efter avtal med grannen (!) trots att vi sagt nej till byggmästaren (vi vill inte ha buskar så nära huset och vi vill inte göra några trädgårdsjobb innan "vi bott in oss"). Vi vill ha god relation med grannarna innan vi tar ställning till saken så vi vill veta vad en Tuja-häck innebär. Häcken har planterats ca 50 cm från vår garagegrund. Förutom att den meter tomt vi har från garage till granntomt nu är borta (vi kan inte gå runt garaget) så vill jag veta vad växten kommer innebära. Smutsar den ner vår vita fasad eller orsakar fuktproblem (de behöver ju vattnas)? Jag undrar också vad rotsystemet innebär om de får stå kvar, för husgrund och för vår dränering (som ju rimligen ligger snett under rotklumparna). Häcken är nog ca 20 meter lång mot (på) vår tomt. Att den har satts på vår tomt beror på en nivåskillnad (vår tomt ligger lite högre) och på gränsen har en naturstensmur satts upp (den har vi sagt att det är ok att de bygger). mvh Hoppas på god start med nya grannarna

Odla Svarar: 

Det låter ju konstigt att göra avtal med grannen! Du får prata med byggmästaren om den biten! Kan inte grannen ta häcken till sin sida, det går kanske ändå att ordna det trots nivåskillnaden? Det är inte svårt att flytta på nyplanterade buskar. Diskutera gärna snällt med grannen och tala om din syn på saken.

Men rent "växtligt" är det nog ingen större fara, tuja är rätt så snäll växt. Inga aggressiva rötter som vill ta sig in i grunden eller ledningar. Men det är ju klart att både rötterna och tujorna växer, så 50 cm är i lite snålaste laget till en vägg, som ju behöver underhållas ibland. Dock är det ingen överhängande fara än så länge när buskarna är små, men om 4-5 år kanske de ha vuxit så de rör väggen och då kan det ju bli algproblem om det är fuktigt också.

Med vänlig hälsning Sylvia