Gojibär

Iva

Hej

Efter hur många år börjar gojibär att blomma och ge frukt?

Vi planterade för ett par år sedan i södra Lappland och de överlever och blir större men jag ser inga blommor.

/Iva

Odla Svarar: 

Det tar nog åtskilliga år.

De buskar jag har sett med bär är stora, flera meter långa lianer med vedartad stam nertill och som slingrar sig på berghällar, på nätstaket eller dylikt och måste vara minst 5-6 år gamla.