Gängliga vinbärsbuskar

Emma Nordlund

Vi har röda vinbärsbuskar med väldigt långa och gängliga grenar som hänger ner under bärens tyngd. Vi har nyss flyttat in men vet att de förra året också var gängliga och beskars ganska mycket enligt rekommendationer för vinbär (gallra ut grenar längs marken och gamla grenar). De ger jättemycket bär så det är inte problemet men hur ska man få grenarna mindre långa och svaga? Kan man korta vissa grenar eller ska man alltid kapa grenen helt? Mvh Emma

Odla Svarar: 

Man kan korta in grenar, men man bör klippa strax ovanför en förgrening om sådana finns. Gödsla på våren med stallgödsel, så att grenarna blir kraftigare.