Fylla upp jord intill trädstammar

Åsa

Hej

Vi har en 2 år gammal bokhäck som står i en slänt som vi nu vill plana ut. Det innebär att vi skulle fylla på jord (alt. täckbark) ca 10 cm upp runt björkplantorna, går det? Eller ruttnar plantan?

Mvh Åsa

Odla Svarar: 

Hej!

Du säger dels att det är bokhäck, dels frågar du om björkplantor. Vilken av dessa har du?

Allmänt kan sägas att träd bör inte planteras djupare än de stått hittills då stammen kan ruttna om den hamnar under jorden.

Det du kan göra är att fylla upp till cirka en halvmeter ifrån stammarna med jord men sedan lämna en fåra utmed själva stammarna och placera cirka knytnävsstora kullerstenar eller liknande där, de släpper in luft till stammarna. Alltså, ingen jord intill stammarna.

Med vänlig hälsning Sylvia