Fruktträd

Ingalill Ohlsson

Jag har fått vita "ullöss" på stammen på mitt fruktträd, som antagligen är Boiken. De sitter i mycket små grupper och är klibbiga. Är detta ullöss? Hur bekämpa?

Odla Svarar: 

Hej!

Svårt att veta utan att se bild på krypen. Men sitter de på stammen av ett äppelträd kan det vara frågan om blodlus. Namnet kommer från att djurets kroppsvätska är röd som blod, själva djuren är blyvita till rödbruna. De sitter främst på skador på stammen som kräftsår mm. 

Tyvärr är de svårbekämpade då de sitter i barkflagor och andra skymslen, men på våren och försommaren brukar det finnas tvestjärtar och parasitsteklar (Aphelinus mali) som äter upp dem. 

Man kan också försöka borsta stammarna och använda insektsåpor mot dem.

Sylvia