Frukt- & barksjuka

Lilian Bergquist

Mina fruktträd har drabbats av frukt-och barksjuka. Finns det något botemedel? Äpple, päron och plommon - jag vill gärna behålla dem, men just nu känns det meningslöst, när frukten ruttnar inifrån och blir oätlig.

Odla Svarar: 

Denna sjuka låter som angrepp av någon typ av Monilia-svamp. Svampen övervintrar i infekterade grenar. För att bekämpa angreppet så sågar man bort infekterade grenar, ända in till frisk ved. Det är också viktigt att plocka bort alla angripna frukter innan vintern, för annars återinfekterar svampen trädet ifrån frukterna. Kronan ska sedan genom årlig beskärning hållas luftig, eftersom en tät och fuktig krona lätt drabbas.

Vänliga hälsningar, Carina