Frökapsel i tidlösans bladveck?

Kerstin Luckey

Hej! Jag har i år fått något i min tidlösas bladbotten som ser ut som frökaslar på tre ex. Jag tycker detta är underligt eftersom blommorna kommer först då bladen vissnat ner.Det vore intressant att få veta hur detta ligger till.Om det skulle vara frökapslar - kan man få fram plantor av dessa i så fall?

Med vänlig hälsning Kerstin

Odla Svarar: 

Hej! Skulle du kunna ta en bild och lägga till en ny fråga, så ska jag kolla vad det kan vara.

Med vänliga hälsningar Sylvia