Föryngra brudspireahäck i Göteborg.

Stig-Owe Elgborn

Hej

Vi har häck som nu är 27 år gammal och börjar bli "tunn" nedtill. Kan vi klippa ned den till ca 20 cm ovan mark för att på så sätt få en tätare häck? Skall vi gödsla häcken i samband med att vi klipper ned den? När skall vi nästa gång klippa häcken efter ovanstående behandling, hösten 2014, våren 2015?

Tacksam för eran hjälp. Stig-Owe

Odla Svarar: 

Hej!

Ni kan mycket väl klippa ner häcken till 20 cm ovan mark. Det kan ni göra nu med en gång innan de börjar spira. Gödsla gärna häcken också. Städa bort ogräset när ni kan komma åt det när häcken är nerklippt.

I fortsättningen när häcken har åter vuxit upp, kan ni hålla den "ung" genom att varje år omedelbart efter blomningen klippa bort de utblommade klasarna vid grenbasen och jämna till häcken.

Efter några år kan ni börja gallra så att ni tar bort några av de äldsta grenarna ändå nere vid markytan så att det bildas nytt allt eftersom. Ta inte allt på en gång utan några varje år.

Med vänlig hälsning Sylvia