Förynga hagtornshäck

Maria

Jag har en väldigt gammal hagtornshäck som har blivit för bred, dvs den växer ut över trottoaren och den är även väldigt gles. Vi har bestämt att vi skall såga ner den, föryngring. Men det jag undrar är, hur långt över jord kan vi såga stammarna?

Mvh Maria

Odla Svarar: 

Lämna kvar cirka 10-15 centimeter stumpar av hagtornshäcken.

Ni bör försöka såga ner hagtornshäcken innan den börjar vegetera, det vill säga saven ska inte ha hunnit stiga i den och inga gröna knoppar på den.