Flytta jätteguneran

Britt Inger Jansson

Jag har en gammal jättegunera som har fått ganska många knölar ovan jord plus att den blommar flitigt varje år. Kan jag flytta den och i så fall hur ska jag bära mig åt? Vi Britt Inger

Odla Svarar: 

Det blir inte lätt att flytta en sådan växt! Den har också jätterötter som lätt tar skada om man försöker flytta på den, det behövs nästan en grävkåpa till det. Så jag vågar inte rekommendera att du flyttar på en planta som trivs och blommar, den kan ta illa vid sig.

Men kolla om du kanske kan dela av en mindre bit från roten och plantera på en annan plats. Går det bra så kan du fortsätta så. Den behöver dock en stor, djup grop att planteras i, använd porös, kraftig jord i varmt läge. 

Sylvia