Fallopia baldschuanica, en av två plantor håller på att dö?

Eva

Jag har två Fallopia baldschuanica växande med dryg en meters mellanrum i samma jord. Den ene lever och växer så det knakar men den andre verkar död på så när på små gröna men ibland döende blad....veden är grön. Jag klippte de yvigaste grenarna i våras och flest hos denna planta. Kan det vara därför?

Vad har annars hänt? Och vad ska jag göra? En trädgårdsmästare sa att det kunde vara ett myrbo vid roten men jag har grävt men hittar inget. Den får extra vatten och näring redan. Vill gärna veta för att kunna plantera en ny planta redan i år om denna dör....växer mot en spalje som är utgör en avskärmning för vår altan. Bor i Skåne.

Eva

Odla Svarar: 

Hej! Det var ett myrbo jag också tänkte på först. Kolla också så att det inte finns larver av t.ex. öronvivel eller annan skalbagge i rötterna, även sorkar kan gnaga på rötterna. Kolla också så att det inte finns någon stenröse under, d v s byggskräp eller kanske bara sand om den växer nära dräneringslagret.

Tyvärr kan jag inte heller komma på något annat utan att kolla hur den har det.

Men kolla nu så att den inte blöder efter beskärningen, om du klippte den väldigt sent på våren.

Med vänlig hälsning Sylvia