Buxbomshäck - björkspirea

Jenny

Våra buxbomshäckar har blivit för höga, breda och glesa. Hur mycket kan man beskära? Har precis formklippt dem men vågade inte ta så mycket som jag skulle vilja eftersom de blir så kala. Kan jag ändå göra det och är nu i augusti (jas) en lämplig tid?

Samma gäller för björkspireahäck som skulle behöva föryngras, kan jag ta den ända ner, lämna 20 cm?

/Jenny

Odla Svarar: 

Buxbom tål beskärning ganska bra, men är det gamla buskar, är en viss försiktighet på sin plats. Beskärs i augusti eller på försommaren.

Björkspirean kan föryngras genom att ta ner den "till backen" på vårvintern.