Busk- och klätterrosor

Elisabet

Ska buskrosor och klätterrosor beskäras?

När är bäst i så fall?

Hur mycket ska jag ta bort?

Vilken gödning är bäst till dem?

Hönsgödsel eller hästgödsel eller något annat?

Ska jag bara gödsla dem på våren?

/Elisabet

Odla Svarar: 

Hej

Hos klätterrosor kan du styra växtsättet genom att klippa ovanför en inåtpekande knopp om du vill ha en smal, mer upprätt växt. Vill du ha en yvig, bred ros som täcker spaljén väl, klipps den över utåtriktade knoppar. I övrigt behöver klätterrosorna bara putsas något. De längsta grenarna kan kortas ner lite och döda och skadade grenar avlägsnas helt och hållet.

Beskärning av buskrosor beror lite på vad du har för arter och sorter:

Gammaldags- och parkrosor, vildrosor: Många rosor i denna grupp blommar på fjolårsved eller äldre. Där behövs därför ingen hårdare beskärning, endast skadade och döda grenar tas bort liksom de äldsta grenarna som slutat blomma.

Vresrosor, Rosa rugosa, och gammaldags gallica-rosor och deras hybrider kan även blomma på årets ved. Här kan man korta ner de längsta grenarna på våren, så att man erhåller en jämnare buske.

All rosbeskärning görs på våren när björken har musöron. Läs mer här: Rosbeskärning och Beskära rosor

Gödsla rosorna på våren och eventuellt en gång till vid midsommar. Det finns speciell rosgödsel att köpa om du vill, annars passar både välbrunnen höns- och hästgödsel.

Med vänlig hälsning Sylvia