Brun tujahäck

Åza

Hejsan

Jag har en tujahäck som är ca 2 m hög, den har nu blivit brungul på vissa ställen. Dock är den största delen av häcken fortfarande grön, men varför är den brun på en del partier? Vad är det och vad kan man göra?

Se bild nedan!

Tack för svar.

/Åza

Odla Svarar: 

Tyvärr har en massa tujor på senare år drabbats av kvistdöd, Kabatina thujae. Kvistdöd är en svampsjukdom som angriper främst Thuja occidentale, Chamaecyparis nootkatensis och C. lawsoniana.

Symptomen syns året runt. Hela eller delar av ettåriga skott blir först bleka, sedan gula eller bruna och torkar in. Svampen infekterar vid låg temperatur och i fuktig väderlek, speciellt under vår och höst. På de döda skotten syns svampens svarta,1-2 mm stora, sporbehållare.

Sporerna sprids med hjälp av vattenstänk, så odla på torra luftiga platser och undvik att vattna ovanifrån på tujagrenarna. Kemisk bekämpning med svampmedel är möjlig men används främst i plantskolor. Hemma bör man i görligaste mån plocka bort de angripna grenarna, men det kan resultera i kala plantor, tyvärr.