Bladkaktus med frukter

Ingeli Andersson

Hej! Har en fråga ang bladkaktus med frukter. Såg i ert svar att man ska kunna sätta frukterna. Hur gör man? Ska dessa öppnas eller?

Odla Svarar: 

Hej!

Låt frukten mogna först, d v s bli mörkröda/bruna beroende på art. Sedan kan du öppna och hittar då svarta frön som rensas av fruktkött, låter torka någon dag och sedan kan man så.

Med vänlig hälsning Sylvia