Björkspirea och syren?

Åsa

Hej

Förra våren satt jag två ädelsyren 'Norrfjädern' (2-3 m). Haren har gnagt massor på dem, så de ser hemskt klena ut. Kan jag sätta björkspirea 'Tor' framför för att fylla ut lite eller blir den busken för stor framför syrenen? Tänkte mig en meter ifrån.

På andra sidan tänkte jag mig större perenner. Klarar perennerna det om det är en meter från syrenen?

Med vänlig hälsning Åsa

Odla Svarar: 

Hej

Ordna nu snarast ett gnagskydd till syrenerna, linda till exempel hönsnät runt stammen!

Visst kan du sätta björkspirea 'Tor' 1 meter framför om syrenerna är 2-3 meter höga. Spirean blir ju bara cirka 1 meter hög och kan hållas lägre genom klippning.

Samma sak gäller perenner, det går också bra, bara båda får plats att etablera sig och växa.

Med vänlig hälsning Sylvia