Beskärning av olika växter

Sofie

När jag har sökt runt på olika ställen på nätet står det att man tex ska beskära barrväxter i vår efter att tjälen släppt ur marken, men innan växtsäsongen sätter igång. Man kan även beskära barrväxter under JAS-månaderna som jag förstått ska vara en bra tid. Men det står aldrig vad som händer om man inte beskär vid de tidpunkterna. Vad händer tex om man beskär en barrväxt, tex en thujahäck i oktober/november? Eller i Maj/Juni? Det gäller även andra vedartade buskar och träd. Är det för sent att beskära dem efter lövfällningen i oktober/november, vad kan hända? Eller vad händer om man beskär dem precis när de börjat sin växtsäsong? Sofie

Odla Svarar: 

Hej!

Det som kan hända om man beskär under "fel" tid är att växterna kan drabbas av svampsjukdomar eller skadas av frosten om man beskär på senhösten. Är det en så kallad blödande växt, kan den blöda ihjäl om man beskär på våren.

Här kan du läsa mer om detta: Beskära blödande buskar och träd Klippa på senhösten

Med vänlig hälsning Sylvia