Beskärning

Rolf Bengtsson

Jag har kapat grenar på ett äppelträd ända in vid stammen måste jag behandla snittytorna med något (VAD)?

Rolf

Odla Svarar: 

Hej! Äpple kan man beskära antingen under vårvintern eller under JAS, men det är inte att rekommendera att göra nu på försommaren.

Snittytorna behöver inte behandlas men rätt tidpunkt för beskärning är viktig för att undvika sjukdomar.

Med vänlig hälsning Sylvia