Beskära vinrankor

Rita

Vi flyttade in i ett hus med två vinrankor för ett par år sedan. Den ena med stora gröna druvor (i växthuset) och den andra med blå druvor (i uterummet)... När och hur skall dessa beskäras?

Odla Svarar: 

Vinrankor beskärs två gånger per år, dels är det pincering under sommaren, dels är det vinterbeskärning i november-december.
Närmast har ni vinterbeskärning att göra på senhösten.

Läs mer här:
Sommarbeskärning
Vinterbeskärning

Sylvia