Beskära så här sent på hösten

Jan Färnström

Jag har tid över nu och vill beskära min syrenhäck och japanska ärtbuskhäcken Kan jag göra det? Jan

Odla Svarar: 

Hej!

Beskärning nu på senhösten är inte att rekommendera då det är mycket fukt i luften. Det kan göra att växterna drabbas av svampsjukdomar som får fritt fram i de beskärningssåriga ytorna.

Så beskär du syrenen strax efter blomningen genom att ta bort gamla risiga grenar helt och låta en del unga vara kvar. Du kan beskära under hela JAS-perioden (juli-augusti-september).

Det går bra att beskära även ärtbusken under JAS men då förlorar du ju blomningen. Jag antar att du menar sibirisk ärtbuske, även känd som häckkaragan, Caragana arborescens? Jag känner inte till någon japansk ärtbuske.

En annan passande tid för båda är att beskära dem under vårvintern, då dagarna ofta är torra och soliga. Så kanske kan du vänta till dess?

Med vänlig hälsning Sylvia