Beskära rosentry

Annica

Hej

Jag har en Rosentry som varit på samma ställe några år men som nu nästan slutat att blomma. Kan jag beskära den hårt eller ska jag gräva upp den och sätta dit nya plantor som förvildat sig runt om i skogen?

Vänligen Annica

Odla Svarar: 

Du kunde ha klippt ner din rosentry i våras, innan den visade några tecken på att vakna. Nu är det lite väl sent, men du kan gallra rosentryn senare under sommaren efter blomningen. Ta bort gamla grenar ända nere vid markytan, låt de unga vara kvar. Gör så med några års mellanrum om du inte föredrar att klippa ner den helt nästa vår.

Gödsla rosentryn nu på våren och ge gärna lite ny jord också.