Beskära och gödsla

Nina

Hejsan!

Nu har jag lite funderingar igen. Hoppas jag inte är till besvär! Den här gången gäller det beskärning samt gödsling av växter. Är det helt nödvändigt? Om man ser till vilda växter så blir de varken beskurna eller gödslade men klarar sig bra ändå. Varför anses de då så viktigt att göra dessa två saker? Är det verkligen så nödvändigt eller klarar sig växterna bra även om man inte beskär dem och gödslar?

Vänliga hälsningar Nina

Odla Svarar: 

Hej!

Vi vill ju gärna att våra växter i trädgården är så vackra och friska som möjligt och att de blommar och ger frukt så mycket som möjligt. Så vi gödslar och beskär dem för att nå till det önskade resultatet.

Visst kan växterna klara sig ändå om de råkar stå i en lämplig jord på en för växten passande plats. I naturen är det ju så att växterna "väljer plats", d v s de gror där det är lämpligt för just den växten.

Dessutom är det inte helt ogödslad och obeskuret i naturen heller: varje år faller ju lövträdens blad till marken, växtdelar förmultnar och släpper ifrån sig näringsämnen. Dessutom gödslar vilda djur och fåglar växterna med "naturgödsel".

Älgar, harar och rådjur kan "beskära" vissa större växter och mindre växter betas av smådjur, fåglar, sniglar och insekter.

Kanske något att fundera på!

Med vänlig hälsning Sylvia