Anlägga naturdamm

Jan

Hej

Jag har en tomt på 3500 m2 där en yta på gissningsvis 25*20 m inte används idag, endast älggräs och lupiner. Bakom tomten är det en hästhage där det finns 2 st grävda dammar (håller vatten). Till höger om tomten ligger en gammal branddamm. Det finns tillrinning till tomten via ett gammalt dike och hela hagen som lutar mot min tomt.

Det började för 3 år sedan när vi täckte av lite berg bakom huset, sedan fortsatte vi lite till, min då 15-årige son vill gräva en damm och det gjorde han i anslutning till berget och diket, en damm på 4-5 m2. Det har visat sig att den håller vatten under hela året, det sjunker i torrtid men fylls till brädden direkt när det regnar.

Nu klurar jag på att frilägga mycket mer berg (som ligger i dagen) och följa lutningen och göra en större damm, 100-120m2. Tanken är en naturdamm med några karpar och annan fisk som äter mygglarver mm, ej kräftor. Har även tänkt på baddamm eller vanlig damm med mera men slagit den tanken ur hågen då det troligen kommer att stå älg i dammen en torr sommar.

Jag kan givetvis inte överföra mina tankar och bilder över det hela till dig via detta mail, men min fråga är om du har några grundläggande tankar och tips som jag bör tänka på, planera för osv.

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning Jan

Odla Svarar: 

Hej Jan

Det låter spännande med ditt dammprojekt.

Karpar smutsar ner en hel del eftersom de leker mycket i dammen och då kanske det hade varit en idé att skaffa ett filter och pump till dammen, som håller den ren. Dock behöver pumpen vatten hela tiden och ska inte torrköras, så då kanske det är en bättre idé att hålla sig till mindre fiskar, även grodor och salamander brukar trivas i naturdammar.

Med vänlig hälsning Leif