Sommarvisning i Bergianska trädgården

Bergianska trädgården, Gustafsborgsv. 4
114 18 Stockholm
tisdag 28 juli 2015
13.00

Välkommen till en rundvandring i parken och in i Victoriahuset med jättenäckrosor och tropiska vattenväxter. Visningen omfattar flera av Bergianska trädgårdens intressanta och vackra platser. Samling utanför Edvard Andersons växthus. Pris: 50 kr. Info: www.bergianska.se Foto: Eva Dalin