Krukväxternas dag i Edvard Andersons växthus, Bergianska trädgården

Frescati/Stockholm
söndag 18 mars 2012
Kl 11–15

En dag för växtrådgivning och inspiration! Temavisningar om kransblommiga krukväxter och insektsfångare. I gästhörnan: Svenska Hoyasällskapet. Entré till växthus och temadag: 50 kr.

Foto: Kerstin Kustås, Bergianska trädgården