skorv i James Grive

Ragnar Nilsson,Hjo

Såg ditt svar ang skorv i äpplen. Min fråga är då varför inte alla äppleträd angrips ex vis Ingrid Marie helt felfri? Jag har sex äppleträd. Kan det bero på ålder, och att det är dags att ta ner trädet!?

Odla Svarar: 

Att inte alla äppelträd får skorv är en sortegenskap. Vissa är resistenta mot skorv, andra är mycket mottagliga. Sådana som ofta drabbas är t.ex. 'Alice', 'Cox's Orange', 'Lobo', 'Mutsu', 'Signe Tillish' och 'Summerred'. 

Det har gjorts mycket arbete för att ta fram skorvresistenta nya sorter, men eftersom svampen som orsakar skorv har många olika raser, kan det hända att även tidigare resistenta sorter ändå drabbas.

Åldern i sig är inte avgörande, men visst kan ålderdomsvaga träd drabbas lättare än unga och starka. 

Sylvia

 

Nu är fröerna här!

Äntligen är det fröpremiär och vi börjar med grönsaker

Klicka här för grönsaksfröer